Dobór Przejść Szczelnych

Przejścia szczelne przeznaczone są do wykonywania ciśnieniowych uszczelnień dla rur lub kabli, wodo- i gazoszczelnych, przechodzących przez różnego rodzaju przegrody budowlane. Można je stosować w basenach, w kanałach, w konstrukcjach przeciwwodnych, gazociągach, oczyszczalniach ścieków, do uszczelnień przeciw naporowi wody.
Uszczelnienie rury/ kabla umieszczonego osiowo w otworze przegrody budowlanej następuje poprzez ściśnięcie wkładki elastomerowej dwoma flanszami dociskowymi.
Przejście szczelne może być montowane bezpośrednio do wywierconego wiertnicą otworu w przegrodzie lub do osadzonej wcześniej tulei osłonowej, zarówno dla instalacji wykonanej, jak i tej dopiero planowanej.

Zasada działania przejścia szczelnego:

Rozwiązanie opiera się na zastosowaniu elastomerowych wkładek między stalowymi pierścieniami (flanszami), przez które przechodzi dowolna rura prowadząca media lub kabel. Skręcenie (ściśnięcie) flansz powoduje spęcznienie wkładki elastomerowej umieszczonej pomiędzy stalowymi pierścieniami, która dzięki temu szczelnie wypełnia przestrzeń między rurą/ kablem a odwiertem/ otworem.

W przejściach szczelnych mogą być zastosowane następujące rodzaje materiałów uszczelniających(wkładek elastomerowych):

EPDM (Ethylene Propylene Di-Monomer)

 • Elastomer antypoślizgowy, elastyczny, odporny na działanie substancji zmniejszających tarcie
 • Doskonała odporność chemiczna na niemal wszystkie rodzaje kwasów, zasad i solanek
 • Stosowany do kontaktu z wodą pitną
 • Wysoka odporność termiczna i mechaniczna
 • Nie może być stosowany z olejami, tłuszczami i rozpuszczalnikami
 • Zakres temperatur: od -40°C do +100°C

NBR (Nitrile Butadiene Rubber)

 • Odporny na oleje, tłuszcze i dostępne na rynku paliwa
 • Nie może być stosowany do rozpuszczalników, środków chemicznych, paliw lotniczych i paliw o dużej zawartości metanolu
 • Zakres temperatur:od -40°C do +80°C

Silicon (Silicon Rubber)

 • Wysoka odporność termiczna: od -90°C do +250°C
 • Dobra odporność na ozon
 • Ograniczona odporność chemiczna - nie może być stosowany z paliwami, olejami i rozpuszczalnikami
Aby właściwie dobrać przejście szczelne należy podać:
 • w milimetrach średnicę zewnętrzną uszczelnianej rury/ przewodu
 • średnicę wewnętrzną wykonywanego odwiertu/ otworu
 • ciśnienie pracy – do 2 lub 0,5 bar
 • czy uszczelniana instalacja jest już wykonana czy dopiero będzie przeprowadzana.
W przypadku multiprzepustów należy dodatkowo podać następujące informacje:
 • ilość i średnice uszczelnianych rur/ kabli
 • położenie uszczelnianych rur/ kabli względem siebie i względem odwiertu